Cinema 4d'nin kıyıda köşede kalmış, dikkat çekmeyen bazı özellik ve araçlarını incelediğim derslerin bu bolümünün konusu:
stick texture ve subdivision surface weight